طرح یک تیر وسه نشان

طرح یک تیر و سه نشان

یک سفر هیجان انگیز


شروع سفر با قطار 5 ستاره فدک

یک استقبال گرم

ترانسفر رایگان

تا هتل

منو بوفه انتخابی

یک بدرقه گرم

ترانسفر رایگان

پایان سفر